Financovanie

ČSOB leasing

 • doba trvania leasingu je 48 mesiacov
 • akontácia od 20% do 50%

 

ČSOB úver

 • doba trvania 24/36/48/60 mesiacov
 • možnosť splácania na tretinky
 • akontácia od 20% do 50%

Na predschválenie leasingu / úveru je nutné doložiť:

 

PRÁVNICKÁ OSOBA (podnikateľ):

 • fotokópiu platného občiasnkeho preukazu konateľa
 • fotokópiu platného vodičského preukazu konateľa na danú skupinu (A – motocykle)
 • kópia výpisu z obchodného registra (max. 3 mesiace starý)
 • kartička DIČ
 • kompletný kontakt – email, mobil.

 

FYZICKÁ OSOBA (živnostník):

 • fotokópiu platného občianskeho preukazu konteľa
 • fotokópiu platného vodičského preukazu konateľa na danú skupinu (A – motocykle)
 • kópia živnostenského listu (max. 3 mesiace starý)
 • kartička DIČ
 • kompletný kontakt – email, mobil.

 

SÚKROMNÁ OSOBA (občan):

 • fotokópiu platného občiasnkeho preukazu
 • fotokópiu platného vodičského preukazu na danú skupinu (A – motocykle)
 • kompletný kontakt – email, mobil.
 • počet vyživovaných osôb (deti do 18 rokov)
 • približný mesačný príjem
 • približné mesačné výdavky na splátky / úvery

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme ponuku na konkrétny predmet financovania.