Nekupujte v hotovosti, veď investíciu si môžete rozložiť aj na splátky!

Máte radi silné stroje? Nechajte financovanie na nás a užite si.

S ČSOB Leasing získate:

 • výhodné financovanie pre všetky značky motocyklov,
 • kompletná ponuka finančných aj poisťovacích služieb,
 • garantovaná rovnaká výška splátky aj poistenia počas trvania zmluvy,
 • rýchle a jednoduché uzavretie zmluvy,
 • možnosť predčasného splatenia zmluvy,
 • možnosť uzatvorenia zmluvy priamo v predajni danej značky.

Výhody finančného leasingu:

 • Rýchly schvaľovací proces.
 • Potrebná malá vstupná investícia (akontácia od 20 %).
 • Šetrí likvidné prostriedky.
 • K dispozícii máte prostriedky na iné investície a prevádzku podnikania.
 • Lízingové splátky sú pre podnikateľov plne uznateľným daňovým nákladom.
 • Garantovaná výška splátky počas celej doby splácania.
 • Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
 • Splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.
 • Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli.

Výhody spotrebného úveru:

 • Rýchly schvaľovací proces.
 • Minimálna doba splácania od 36 mesiacov.
 • Garantovaná výška splátky.
 • Daňové odpisy sú vašou nákladovou položkou.
 • Jednorazový odpočet DPH z kúpnej ceny pri začiatku splácania.
 • Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
 • Splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.
 • Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli.

Požadovaná dokumentácia sa môže pri schvaľovaní odlišovať v závislosti od výšky akontácie, bonity zákazníka, financovaného predmetu, spôsobu financovania a pod.

Súkromná osoba

 • Potvrdenie o príjme
 • Občiansky preukaz
 • Druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz/pas)
 • Potvrdenie o príjme alebo výpis z účtu za posledné 3 mesiace

Fyzická osoba (živnostník)

 • Občiansky preukaz majiteľa
 • Živnostenský list s rodným číslom
 • Vyhlásenie konečného užívateľa výhod

Právnická osoba

 • Občiansky preukaz konateľa
 • Výpis z obchodného registra s rodným číslom,
 • Vyhlásenie konečného užívateľa výhod