OZ Pod Krídlami Motorkárov

 

Občianske združenie Pod krídlami motorkárov bolo založené 4 členmi v roku 2015.

Cieľom združenia je:

  • zabezpečovať služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti;
  • podieľať sa na zabezpečovaní vzdelávania, výchovy detí a mládeže
  • organizovať kultúrne a charitatívne akcie;
  • hájiť záujmy členov združenia a úzko spolupracovať s ostatnými organizáciami pôsobiacimi vo vyššie uvedených oblastiach v Slovenskej republike i v zahraničí, so štátnymi a obecnými orgánmi;
  • ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
  • podporiť rozvoj detských a mládežníckých aktivít;
  • podporiť rozvoj materských, rodinných a detských centier;
  • podporiť kultúrny a umelecký rozvoj v meste Kysucké Nové Mesto
  • aktívne spolupracovať so školskými zariadeniami v Kysuckom Novom Meste a priľahlom regióne, s neformálnymi skupinami a s inými organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.